฿21.30

-

-%

วันก่อนหน้า 21.30 ราคาเปิด 21.30
ราคาสูงสุด 21.30 ราคาต่ำสุด 21.30
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 59,000
มูลค่าซื้อขาย(บาท) 1,256,700
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 19.60 - 24.50

ปรับปรุงเมื่อ:20 ตุลาคม 2560 15:44

Email This Print This 

FUTUREPF เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ประกอบด้วยพื้นที่ร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดในศูนย์การค้าฯ รวมถึงพื้นที่ภายนอก ผนังอาคารออกหาผลประโยชน์ ซึ่งพื้นที่ส่วนกลางเป็นพื้นที่ที่สร้างรายได้สูงที่สุดของศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต กำหนดอายุของสิทธิเป็นระยะเวลา 20 ปี

FUTUREPF บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และมีบริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์กองทุน