฿22.20

-0.20

-0.89%

วันก่อนหน้า 22.40 ราคาเปิด 22.30
ราคาสูงสุด 22.30 ราคาต่ำสุด 22.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 112,200
มูลค่าซื้อขาย(บาท) 2,485,650
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 22.10 - 25.75

ปรับปรุงเมื่อ:28 เมษายน 2560 16:40

Email This Print This 

FUTUREPF เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ประกอบด้วยพื้นที่ร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดในศูนย์การค้าฯ รวมถึงพื้นที่ภายนอก ผนังอาคารออกหาผลประโยชน์ ซึ่งพื้นที่ส่วนกลางเป็นพื้นที่ที่สร้างรายได้สูงที่สุดของศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต กำหนดอายุของสิทธิเป็นระยะเวลา 20 ปี

FUTUREPF บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และมีบริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์กองทุน