฿20.10

-0.20

-0.99%

วันก่อนหน้า 20.30 ราคาเปิด 20.30
ราคาสูงสุด 20.30 ราคาต่ำสุด 20.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 38,400
มูลค่าซื้อขาย(บาท) 774,860
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 20.00 - 24.50

ปรับปรุงเมื่อ:28 มิถุนายน 2560 12:01

Email This Print This 

FUTUREPF เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ประกอบด้วยพื้นที่ร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดในศูนย์การค้าฯ รวมถึงพื้นที่ภายนอก ผนังอาคารออกหาผลประโยชน์ ซึ่งพื้นที่ส่วนกลางเป็นพื้นที่ที่สร้างรายได้สูงที่สุดของศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต กำหนดอายุของสิทธิเป็นระยะเวลา 20 ปี

FUTUREPF บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และมีบริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์กองทุน