การดำเนินการ
Email This Print This 

พื้นที่ให้เช่า และ อัตราค่าเช่า

พื้นที่ (ตรม.)1 อัตราการเช่า (%)
ไตรมาส 1 2
ปี 2559
ไตรมาส 4 2
ปี 2559
ไตรมาส 1 2
ปี 2560
ผู้เช่าหลักและผู้เช่ารายย่อย 56,968 94 99 97

หมายเหตุ:
1. พื้นที่ให้เช่าและอัตราการเช่าเป็นข้อมูลเฉลี่ย ณ สิ้นเดือน ในไตรมาส 1 ปี 2560
2. ในปี 2559 ยอดสะสมของพื้นที่เช่าที่กองทุนฯ ได้ส่งมอบเป็นการชั่วคราวให้แก่ บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด สำหรับการทำทางเชื่อมระหว่างอาคารโครงการปัจจุบันและอาคารโครงการส่วนต่อขยาย ณ สิ้นสุดปี 2559 เท่ากับ 1,924.53 ตร.ม.และสิ้นสุดไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากับ 1,915.40 ตรม. โดยที่บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด ได้เริ่มชดเชยรายได้ค่าเช่าพื้นที่เหล่านั้นให้แก่กองทุนฯ เรียบร้อยแล้ว


จำนวนผู้มาใช้บริการ ณ ไตรมาส 1 ปี 2560

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค เฉลี่ยอยู่ที่ 174,000 คนต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา

สัญญาที่ต่ออายุ และสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่

สัญญาที่ต่ออายุ และสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่1 อัตราการเพิ่มของค่าเช่า
FUTUREPF Portfolio จำนวนสัญญา พื้นที่ (ตรม.) % ของพื้นที่เช่า2
ไตรมาส 1 ปี 2560 64 3,411.06 6.21% 3.20%

หมายเหตุ: 1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อย และผู้เช่าหลัก ยกเว้นผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง
2. ร้อยละของพื้นที่ให้เช่ารวมของ ไตรมาสที่ 1 ปี 2560

ข้อมูลโครงสร้างสัญญา

ประเภทสัญญา

อายุสัญญา

หมายเหตุ: 1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก ยกเว้นผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง
2. ร้อยละของพื้นที่เช่า ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560

ข้อมูลสัญญาเช่าที่จะหมดอายุ

หมายเหตุ: 1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก ยกเว้นผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง
2. ร้อยละของพื้นที่เช่า ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560

ˆ กลับด้านบน