กราฟราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 
ปรับปรุงเมื่อ: 28 มีนาคม 2560 16:38

ตัวย่อหุ้น: FUTUREPF สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 22.70 ปริมาณซื้อขาย: 9,200
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 22.70 - 22.70 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 22.50 - 27.00

 

Chart Type