กราฟราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 
ปรับปรุงเมื่อ: 20 ตุลาคม 2560 15:44

ตัวย่อหุ้น: FUTUREPF สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 21.30 ปริมาณซื้อขาย: 59,000
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 21.30 - 21.30 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 19.60 - 24.50

 

Chart Type