กราฟราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 
ปรับปรุงเมื่อ: 28 มิถุนายน 2560 12:01

ตัวย่อหุ้น: FUTUREPF สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 20.10 ปริมาณซื้อขาย: 38,400
เปลี่ยนแปลง: -0.20 % เปลี่ยนแปลง: -0.99
ช่วงห่างจำนวนวัน: 20.10 - 20.30 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 20.00 - 24.50

 

Chart Type