กราฟราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 
ปรับปรุงเมื่อ: 19 มกราคม 2561 16:38

ตัวย่อหุ้น: FUTUREPF สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 21.40 ปริมาณซื้อขาย: 1,300
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 21.40 - 21.50 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 19.60 - 24.00

 

Chart Type