กราฟราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 
ปรับปรุงเมื่อ: 26 พฤษภาคม 2560 16:39

ตัวย่อหุ้น: FUTUREPF สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 21.60 ปริมาณซื้อขาย: 238,100
เปลี่ยนแปลง: -0.10 % เปลี่ยนแปลง: -0.46
ช่วงห่างจำนวนวัน: 21.50 - 21.70 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 21.30 - 24.50

 

Chart Type