กราฟราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 
ปรับปรุงเมื่อ: 18 สิงหาคม 2560 16:36

ตัวย่อหุ้น: FUTUREPF สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 20.40 ปริมาณซื้อขาย: 186,300
เปลี่ยนแปลง: -0.10 % เปลี่ยนแปลง: -0.49
ช่วงห่างจำนวนวัน: 20.40 - 20.60 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 19.60 - 24.50

 

Chart Type