กราฟราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 
ปรับปรุงเมื่อ: 23 มีนาคม 2561 16:35

ตัวย่อหุ้น: FUTUREPF สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 20.80 ปริมาณซื้อขาย: 7,600
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 20.80 - 20.80 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 19.60 - 24.00

 

Chart Type