กราฟราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 
ปรับปรุงเมื่อ: 21 กรกฎาคม 2560 16:36

ตัวย่อหุ้น: FUTUREPF สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 19.80 ปริมาณซื้อขาย: 148,200
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 19.70 - 19.80 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 19.60 - 24.50

 

Chart Type