กราฟราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 
ปรับปรุงเมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2560 16:39

ตัวย่อหุ้น: FUTUREPF สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 21.80 ปริมาณซื้อขาย: 27,200
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 21.80 - 21.90 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 19.60 - 24.00

 

Chart Type