กราฟราคาหลักทรัพย์
Email This Print This 
ปรับปรุงเมื่อ: 28 เมษายน 2560 16:40

ตัวย่อหุ้น: FUTUREPF สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 22.20 ปริมาณซื้อขาย: 112,200
เปลี่ยนแปลง: -0.20 % เปลี่ยนแปลง: -0.89
ช่วงห่างจำนวนวัน: 22.10 - 22.30 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 22.10 - 25.75

 

Chart Type